УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА

17.05.2010 23:44

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА

Синдикатът на българските учители връчи традиционните награди Учител на годината в навечерието на 24 май. Наградата за извънкласна дейност грабна – Йорданка Николова от ХІ ОУ "Н. Лилиев", Стара Загора. Наградените бяха 10 учители в осем направления - предучилищно възпитание, начален учител, хуманитарно направление, природо-математическо направление, направление изкуства и спорт, професионално образование, извънкласна дейност и директор.