УЧИЛИЩЕ ЗА ИДЕИ

18.05.2010 21:47

Единственото „Училище за идеи” в България се намира в ХІ основно училище „Николай Лилиев” - Стара Загора. И тази учебна година повече от 50 деца са обхванати в проекта „Училище за идеи”. Негов автор и координатор е госпожа Йорданка Христова - учител в училището.

Учениците се обучават в четири направления:

  • Обучение по системата на професор Едуард де Боно в така наречения Час по мислене като извънкласна форма (1 час седмично).
  • Работилница за детска инициатива – работа върху проекти, свързани с учебното съдържание, решаване на различни проблеми, с придобиване на умения (1 час месечно).

  

  • Детски парламент – придобиване на умения за публично говорене и писане, социална дейност и гражданска инициатива (1 час месечно).
  • Клуб „Приятели на книгата” – усъвършенстване на умения за четене и писане на малки журналистически форми, културно-масова дейност, свързана с книгата (1 час месечно).